Juhtimisklassika

Juhi 4 tegevusHea juhtimise alustalad on kestvad ja universaalsed. Iga juht teab, et eduka ettevõtmise alus on ühine tulevikupilt ja kokkulepitud prioriteedid.

Ilma järjekindla elluviimiseta ei jõua kuhugi. Kriitiliselt oluline on kaasamine, juhendamine, edasisidestamine ja tagasisidestamine.

Juhi tänased pingutused on jätkusuutlikud siis, kui ta mõtleb ka tulevikule ja kannab hoolt inimeste arengu ja järelkasvu eest.

Nii nagu iga muusikainstrument nõuab pidevat hoolt ja häälestamist, vajavad juhtide oskused kestvalt uuendamist ja arendamist.

 

DreamLeaderi juhtimisklassika on:

 • strateegiline juhtimine
 • muudatuste juhtimine
 • alustava juhi koolitus
 • organisatsiooni kultuur ja väärtused
 • tagasiside ja edasiside
 • arenguvestlused
 • motiveerimine
 • konflikti juhtimine
 • läbirääkimisoskused
 • eestvedamine ja liidri roll
 • juhendamine
 • esinemisoskused
 • elluviimine
 • juhi vastutus – iseenda arendamine