Juhtimisinnovatsioon

innovatsioonMis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi !

Liidrite juhtimisväljakutseid mõjutavad lähikümnenditel globali see rumine, keskkonna probleemid, demograafilised muutused, individualismi kasv, digitaliseerumine ja tehnoloogia areng.

2000 aastate algusest alates kirjeldatakse maailma poliitilist ja majanduskeskkonda kui ebapüsivat, määramatut, kompleksset ja mitmetähenduslikku. Kõik see mõjutab viise, kuidas inimesi juhitakse ja kuidas inimesed ennast organisatsioonides tunnevad.

Juhtidelt oodatakse suuremat paindlikkust ja uut mõtlemiskvaliteeti. Inimesed tahavad, et juhid aitavad neil tunda end väärtusliku osana millestki olulisest, et töö tekitaks positiivset elevust, et tegevustel oleks tähendus ja mõte ning et neid juhiks ehedad isiksused.

Tark juht mõtleb ette ja hakkab vastavalt tegutsema enne, kui muutused juba kohal on. Iga päev peame valmis olema seljakotti uutmoodi pakkima ja varustust kaasajastama.

DreamLeaderi juhtimisinnovatsiooni hulgas on näiteks kaugjuhtimine, positsioneerimine, networking, maatriksjuhtimine, õppiv organisatsioon, kultuuri juhtimine jne.